Základní informace o společnosti

Den zápisu do obchodního rejstříku: 16. říjen 1990, spisová značka B.279

Obchodní firma: HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci.

Sídlo: Ohradní 65, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 00676900

Hlavní předmět podnikání:
Kolektivní investování ve smyslu zákona číslo 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění zákona číslo 591/1992 Sb., 600/1992 Sb., 61/1996 Sb. a 151/1996 Sb.

Základní kapitál společnosti:
80 000 000,- Kč. Je rozdělen na 80 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Datum vstupu do likvidace:
Společnost HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s., vstoupila do likvidace rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací ke dni 30. 6. 2001.

Likvidátor: JUDr. David Termer, jmenován rozhodnutím ČNB ze dne 4. 5. 2011, právní moc dne 1. 6. 2011.