Roční účetní závěrka HCC k 31.12.2021 a roční účetní závěrka HGNF k 31.12.2021.
10. července 2022

Průběžné zprávy o průběhu řízení
24. květen 2022

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

HCC x HPH - usnesení Městského soudu v Praze
27. dubna 2021

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

HCC x HPH - vydání soudní úschovy
6. ledna 2021

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Průběžné zprávy o průběhu řízení
20. listopadu 2020

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Roční účetní závěrka HCC k 31.12.2019 a roční účetní závěrka HGNF k 31.12.2019.
27. srpna 2020

Roční účetní závěrka HCC k 31.12.2018 a roční účetní závěrka HGNF k 31.12.2018.
26. srpna 2019

Průběžné zprávy o průběhu řízení
1. července 2019

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Zprávy nezávislého auditora 2017
9. července 2018

Zprávy nezávislého auditora o auditu řádné účetní závěrky provedené v:

Průběžné zprávy o průběhu řízení
21. května 2018

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Informace o výplatách malých podílových fondů
19. listopadu 2017

Dne 31. 10. 2017 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470895 18.11.1997 60164662
Harvardský Fond Cestovního ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470887 18.11.1997 60164671

Informace o výplatách malých podílových fondů
16. července 2017

K 30.6.2017 byl vyplacen a ukončen Harvardský Fond Důchodového Spoření HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond..

Průběžné zprávy o průběhu řízení
10. května 2017

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Průběžné zprávy o průběhu řízení
10. května 2016

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Informace o výplatách malých podílových fondů
31. července 2015

Dne 30. 6. 2015 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
Harvardský Fond Telekomunikací CZ0008470911 18.11.1997 60164751

Průběžné zprávy o průběhu řízení
7. července 2015

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Informace o Harvardském garančním a násobkovém podílovém fondu
10. června 2015

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Průběžné zprávy o průběhu řízení
17. prosince 2014

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Informace o výplatách malých podílových fondů
13. prosince 2014

Dne 30. 11. 2014 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
Harvardský Fond Strojírenství a Hutnictví CZ0008470929 18.11.1997 60164808
Harvardský Fond Společností se Zahraničním Kapitálem CZ0008470838 18.11.1997 60164638

Dne 31. 10. 2012 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
Harvardský Fond Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu CZ0008470853 18.11.1997 60164719

Informace o výplatách malých podílových fondů
12. září 2014

Dne 31. 8. 2014 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
HPF sklářského průmyslu CZ0008470952 18.11.1997 60164778
HPF stavebních hmot a podniků CZ0008470945 18.11.1997 60164727
HPF stavebních úspor CZ0008470861 18.11.1997 60164760

Průběžné zprávy o průběhu řízení
4. února 2014

Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění zajištěných peněžních prostředků na bankovním účtu Československé obchodní banky, a.s.:

Informace o výplatách malých podílových fondů
5. listopadu 2013

Dne 30. 9. 2013 byly níže uvedené fondy uzavřeny z důvodu uhrazení všech závazků k podílníkům. Výroční zprávy k těmto zrušeným fondům jsou umístěny v sekci výroční zprávy.

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
HPF textilního průmyslu CZ0008470960 18.11.1997 60164999
HPF potravinářského průmyslu CZ0008470903 18.11.1997 60164794

18. října 2013

Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 28.2.2013, čj. 46 T 17/2006, kterým bylo jednak rozhodnuto o tom, že zadržené peněžní prostředky se ponechávají v zajištění a společnost Harvadský průmyslový holding a.s. byla upozorněna, aby uplatnila svůj nárok k zadrženým peněžním prostředkům v řízení ve věcech občanskoprávních ve lhůtě tří let od právní moci Usnesení. Jelikož tuto lhůtu likvidátor považuje za naprosto nepřiměřenou, pověřil renomovanou advokátní kancelář Mgr. Martina Štuksy zastupováním ve věci uvolnění podle názoru likvidátora neoprávněně zadržovaných prostředků. Zmocněný advokát podal ve věci žalobu směřující k uvolnění předmětných prostředků a učinil i další potřebné právní kroky. Zpráva advokáta Mgr. Martina Štuksy o provedených právních krocích ke stažení zde.

Informace o Harvardském garančním a násobkovém podílovém fondu
6. května 2013

Likvidátor informuje všechny podílníky likvidovaného fondu HGNF (Harvardský garanční a násobkový fond), že rozhodnutím MS Praha ze dne 28.2.2013 bylo rozhodnuto o ponechání zadržených peněžních prostředků ve výši 100.364.209,- Kč v zajištění, přičemž společnost Harvardský průmyslový holding a.s. v likvidaci byla vyzvána aby podala žalobu, kterou uplatní své nároky vůči této částce a to ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí. Vrchní soud svým usnesením ze dne 4.4.2013 toto rozhodnutí potvrdil.

Jelikož likvidátor HCC považuje stanovenou lhůtu tří let za nepřiměřeně dlouhou, využije všech procesních prostředků, aby došlo k uvolnění těchto prostředků pro podílníky HGNF co nejdříve.

Všechny podílníky tímto likvidátor žádá o trpělivost a vyzývá je, aby sledovali vývoj kauzy na www.hccis.cz a případné dotazy a veškerou korespondenci směřovali na e-mail: mail@hccis.cz.

Přiložené dokumenty

Informace o výplatách malých podílových fondů
21. února 2013

V současné době probíhají z dodatečně získaných údajů z centrálního registru obyvatelstva poslední výplaty podílníků malých podílových fondů, mezi které patří:

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
HPF textilního průmyslu CZ0008470960 18.11.1997 60164999
HPF sklářského průmyslu CZ0008470952 18.11.1997 60164778
HPF stavebních hmot a podniků CZ0008470945 18.11.1997 60164727
HPF chemického průmyslu a biotechnologií CZ0008470937 18.11.1997 60164689
HPF strojírenství a hutnictví CZ0008470929 18.11.1997 60164808
HPF telekomunikací CZ0008470911 18.11.1997 60164751
Harvardský dividendový II. PF CZ0008470812 18.11.1997 60166665
HPF potravinářského průmyslu CZ0008470903 18.11.1997 60164794
Harvardský růstový II. PF CZ0008470820 18.11.1997 60166606
HPF bankovních a finančních služeb CZ0008470895 18.11.1997 60164662
HPF cestovního ruchu CZ0008470887 18.11.1997 60164671
HPF důchodového spoření CZ0008470879 18.11.1997 60165111
HPF stavebních úspor CZ0008470861 18.11.1997 60164760
HPF pojišťoven CZ0008470846 18.11.1997 60164646
HPF společností se zahraničním kapitálem CZ0008470838 18.11.1997 60164638

Nároky podílníků, ke kterým nebyly získány rozhodné údaje, které by opravňovaly provést jejich výplatu, jsou postupně podle posledně evidovaného místa trvalého bydliště podílníka převáděny do úschovy na místně příslušné okresní soudy. Tyto soudy jsou pak oprávněny poskytovat potřebné informace a případně na základě jimi požadovaných dokladů rozhodnout o výplatě.

Podílový fond

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
HPF papírenského a dřevozpracujícího průmyslu CZ0008470853 18.11.1997 60164719

byl již vyplacen.

Informace o Harvardském garančním a násobkovém podílovém fondu
21. února 2013

Fond Původní ISIN Vstup do likvidace IČO
Harvardský garanční a násobkový fond CZ0008470804 31.3.1996 60434333

Z důvodu zadržených finančních prostředků tohoto podílového fondu, přesahujících 100 mil. Kč, nejsou nároky jeho podílníků v souvislosti neukončeným s trestním řízením na p. Koženého vypláceny. Dne 31.10.2012 požádal likvidátor o uvolnění těchto prostředků, jelikož stíhání bylo skončeno a dosud nebylo přes dvě písemné urgence rozhodnuto. Jakmile se tak stane, zveřejníme tuto informaci na těchto webových stránkách.

Vzhledem k tomu, že u tohoto fondu evidujeme z nám dostupných databází z období let od 31.3.1996, kdy vstoupil podílový fond do likvidace do r. 2000, přes 16 tisíc podílníků, obrátili jsme se na centrální registr obyvatelstva, abychom s předstihem aktualizovali rozhodné údaje podílníků. Za podílníky, u kterých bylo uvedeno, že zemřeli (jedná se dosud o cca 6.000 případů), obesíláme příslušné soudy a žádáme je o sdělení oprávněného dědice. V případě, že nebyly tyto podíly součástí již projednaných dědictví, požadujeme jejich doprojednání, což vyžaduje součinnost dědiců. Podmínkou pro převod nároku na výplatu podílu je obdržení usnesení o dědictví, ve kterém je určen oprávněný dědic těchto cenných papírů. Pokud vlastníte tyto dokumenty, můžete nám je v zájmu urychlení a zjednodušení zasílat poštou přímo na sídlo společnosti. V momentě kdy bude rozhodnuto o výplatě, budete kontaktováni oznamovacím dopisem společně s žádostí o vyplnění dotazníku nezbytným pro zajištění výplat a případného zdanění podílů.

V ostatních případech prosím používejte mailovou adresu mail@hccis.cz.

Připomínáme, že neprovádíme vypořádání podílníků těchto fondů:

Fond ISIN
Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci CZ0009086708
Harvardský růstový investiční fond a.s. CZ0008010105
Harvardský dividendový investiční fond a.s. CZ0008009909

Výzva likvidátora společnosti podílníkům podílových fondů
2. května 2012

Likvidátor HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, IČ 00676900, se sídlem Praha 4, Ohradní 65, PSČ 140 00, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 279 JUDr. David Termer oznamuje, že v současné době probíhá ukončení likvidace těchto podílových fondů:

Fond ISIN
Harvardský Fond Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470853
Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470960
Harvardský Fond Strojírenství a Hutnictví HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470929
Harvardský Fond Stavebních Hmot a Podniků HC&C i.s., a.s.,otevřený podílový fond CZ0008470945
Harvardský Fond Stavebních Úspor HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470861
Harvardský Fond Důchodového Spoření HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470879
Harvardský Fond Potravinářského Průmyslu HC&C i.s., a.s.,otevřený podílový fond CZ0008470903
Harvardský Fond Chemického Průmyslu a Biotechnologií HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470937
Harvardský Fond Sklářského Průmyslu HC&C i.s., a.s.,otevřený podílový fond CZ0008470952
Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470887
Harvardský Fond Společností se Zahraničním Kapitálem HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470838
Harvardský Fond Telekomunikací HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470911
Harvardský Fond Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470846
Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470895
Harvardský Růstový Fond II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470820
Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond CZ0008470812

Podílníci některého z výše uvedených fondů, kteří dosud likvidátorovi nesdělili data potřebná k provedení výplaty se vyzývají, aby tak učinili neprodleně, nejpozději do 15.6.2012. Po tomto datu budou nevyplacené prostředky uloženy do soudní úschovy.

Nejedná se o Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s., a.s., ISIN CZ0008470804 ani o Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595.

Data potřebná k provedení výplaty:

Podílníci, kteří neobdrželi dopis v měsíci únor nebo březen 2012 a vlastní uvedené podílové listy, žádáme o zaslání platných kontaktních údajů (adresa), aby jim mohly být zaslány podklady nutné pro provedení výplaty.

Platné kontaktní údaje zasílejte na adresu sídla společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, Ohradní 65, 140 00 Praha 4 nebo na e-mail mail@hccis.cz.

Aktualita
8. března 2012

V průběhu roku 2011 byl nahrazen dosavadní likvidátor Ing. Zdeněk Voráček novým likvidátorem jmenovaným ČNB JUDr. Davidem Termerem. Nový likvidátor rozhodl o vyčlenění účetnictví jednotlivých podílových fondů a jejich oddělení z účetnictví investiční společnosti ke dni 31. 12. 2010. Bližší údaje jsou uvedeny v samostatných Výročních zprávách společnosti a jednotlivých fondů, které jsou uloženy v sekci Výroční zprávy.

Vyčleněním účetnictví jednotlivých podílových fondů byly zahájeny bezodkladné kroky k dokončení výplat podílníků 16 podílových fondů (mimo HGNF). Jedná se o tyto fondy:

Fond IČO
Harvardský Fond Sklářského Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164778
Harvardský Fond Textilního Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164999
Harvardský Fond Společností se Zahraničním Kapitálem HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164638
Harvardský Fond Stavebních Hmot a Podniků HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164727
Harvardský Fond Chemického Průmyslu a Biotechnologií HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164689
Harvardský Fond Strojírenství a Hutnictví HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164808
Harvardský Fond Telekomunikací HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164751
Harvardský Fond Dividendový II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60166665
Harvardský Fond Potravinářského Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164794
Harvardský Růstový Fond II. HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60166606
Harvardský Fond Bankovních a Finančních Služeb HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164662
Harvardský Fond Cestovního Ruchu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164671
Harvardský Fond Důchodového Spoření HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60165111
Harvardský Fond Stavebních Úspor HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164760
Harvardský Fond Papírenského a Dřevozpracujícího Průmyslu HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164719
Harvardský Fond Pojišťoven HC&C i.s., a.s., otevřený podílový fond 60164646

Všichni nevyplacení podílníci těchto fondů byli dle obdržené databáze na konci února 2012 investiční společností vyzváni doporučeným dopisem k zaslání aktuálních platebních dispozic, aby mohli být v krátké době likvidátorem investiční společnosti vyplaceni.

Fond IČO
Harvardský Garanční a Násobkový podílový Fond HC&C i.s., a.s. (HGNF) 60434333

Nadále však přetrvává problém se zadrženými peněžními prostředky, které náleží do podílového fondu HGNF. Dne 8.8.2003 bylo společnosti doručeno Usnesení Policie ČR, kterým PČR ke dni 28.7.2003 zajistila peněžní prostředky ve výši 100 364 209,10 Kč na bankovním účtu společnosti vedeném ČSOB pro společnost HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, a k tomuto datu PČR zakázala jakoukoliv dispozici s těmito peněžními prostředky. V současné době probíhá řízení o žádosti na uvolnění těchto zadržených prostředků u Vrchního soudu v Praze, který bude rozhodovat o stížnosti likvidátora proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.3.2011 (č. jednací 46T 17 / 2006), kterým byla tato žádost zamítnuta. O této stížnosti by mělo být rozhodnuto v průběhu dubna či května 2012.

V současné době nezbývá než konstatovat, že výplata zbývajících podílů ve výši odpovídající nárokům podílníků může být zahájena pouze na základě uvolnění zajištěných peněžních prostředků.

TOPlist